top of page
matthias-wagner-QrqeusbpFMM-unsplash.jpg

MEGAKONFERENSEN

FÖRELÄSARE

Varje år arrangerar vi flertalet inspirerande föreläsningar under vår konferens. Ta tillfället i akt för att få massvis med inspiration och ställa mycket frågor!

Miljöbild 1, Axel Klofsten, Foto Åsa Hafmar.jpg
Klara Bunse, miljöbild 1, foto Åsa Hafmar.jpg

Axel Klofsten & Klara Bunse 

"Nätverkande under studietiden"

Lär er mer om hur ni kan förädla ert nätverk redan nu med Akavia.

Klara Bunse och Axel Klofsten håller en föreläsning om hur ni kan se på nätverkande under studietiden och hur ni maximerar nyttan av det när ni tar första kliven ut i arbetslivet.

 

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. 30 000 av våra medlemmar är studenter. Akavia vill att du ska få full utväxling på din akademiska utbildning, därför är vi med dig från studietiden till pensionen.

4707.jpg
5876.jpg

Oskar Strålin och Clara Hedlund

"Näringslivets nyckelroll"

Oskar Strålin och Clara Hedlund, revisorer på Grant Thornton, delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta som konsulter i ett snabbrörligt näringsliv.

 

Tillsammans kommer de att utforska det dynamiska landskap och varierande uppdrag de stöter på i vardagen i en tid när ny teknologi, AI och nya regelverk som CSRD är på frammarsch. Hur kommer dessa förändringar att påverka framtiden för företag och konsultbranschen - och vilka möjligheter skapar det för dig som student? Välkommen på föreläsning med Grant Thornton. 

Magnus Hansson.jpg

Magnus Hansson

"Organisationsförändringar och förändringsledning"

Magnus Hansson är Docent samt Excellent lärare i Företagsekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Magnus arbetar också som pedagogisk utvecklare på Högskolepedagogiskt centrum.

 

Magnus Hansson kommer i sin föreläsning att prata om organisationsförändringar och förändringsledning med en utgångspunkt tagen i dagens rådande förutsättningar och omvärldens förändringar. I föreläsningen utmanar Magnus vanligt förekommande föreställningar om förändringsarbete och bidrar med förklaringar till varför förändringsarbete ofta misslyckas.

Fotograf AvS__B7I8121.jpg

Jonas Tannerstad

“Från energieffektivisering till en smart stad”

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för mänsklighetens ödesfråga – det vill säga klimatutmaningen. Branschen står nu inför ett tekniskt paradigmskifte, då teknikval blir företagsstrategiska beslut. Men vilka hinder kan uppstå och hur kan tekniska och ekonomiska risker minimeras? Branschen behöver genomgå en mental förflyttning där utgångspunkten är att se enskilda projekt som en del av en helhet. Detta förändrade synsätt tvingar fram ett förhållningsätt som blir själv grunden för att bygga smarta städer. Under denna presentation kommer Jonas Tannerstad beskriva beprövad erfarenhet kring hur hus bli smarta och smarta tillsammans, och hur byggnader blir en del av lösningen av den utmaning som nu finns med effektuttag i elnätet.

Jonas Tannerstad, chef för El & Automation, ansvarar för tekniska installationer på Örebro Bostäder. Han har flerårig erfarenhet av energieffektivisering och effekthantering i fastighetsbranschen och en lång erfarenhet som omfattar både nationellt och internationellt arbete, erfarenhet som han nu vill använda för att industrialisera fastighetsbranschen. Jonas ser ÖBO och Örebro som ett stort maskinutvecklingsprojekt och fattar beslut baserat på denna bild.

Bild_Angelica_S.E.R.O.s.timme.jpeg

Angelica Larsson - S.E.R.O.:s timme

"Balansera krav och psykisk hälsa under studietiden”

Angelica Larsson, 28 år, föreläser om sina egna erfarenheter om stress och prestation i kombination med studier. Hon berättar hur för höga krav resulterade i ångest och depression. Hon berättar även om vägen tillbaka till psykiskt välmående och vad som har varit viktigt för att få henne att må bättre och klara av sina studier.

bottom of page